22 Οκτ 2016

AΨΗΧΟΛΟΓΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Η ΑΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΠΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ

Το Δασικό πρόβλημα έχει ταλαιπωρήσει χιλιάδες πολίτες στη Σαλαμίνα και όχι μόνο. Βρισκόμαστε σε μία δύσκολη καμπή και για πρώτη φορά στα τριάντα χρόνια προσπάθειας που μετρώ , βλέπουμε ότι υπάρχει Φως στο Τούνελ. Η οικιστική πύκνωση η οποία θα μας θέσει εκτός δασικών χαρτών αποτελεί ένα πρώτο βήμα που θα οδηγήσει στην λύση του προβλήματος. Ο δρόμος προς την τελική λύση δεν είναι σπαρμένος με ροδοπέταλα όπως έχουμε πει. Χρειάζεται αγώνας και προσπάθεια.
Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο έφερα ως θέμα να συσταθεί μία Διαπαραταξιακή Επιτροπή η οποία αθα αποτελείται από μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Την Ομοσπονδία , το Πανσαλαμίνιο Σύλλογο και εκπροσώπους από την Ένωση Μηχανικών , όπως πολύ σωστά επεσήμανε ο Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Περικλής Βασιλικής, με σκοπό να εργαστούμε και με σχολαστικότητα να βοηθήσουμε το έργο του μελετητή και με αυτόν τον τρόπο να μη κινδυνεύσει καμιά ιδιοκτησία και να βρεθεί από ανθρώπινο λάθος στους δασικούς χάρτες.
Θεωρώ τελείως αψηχολόγητη την αρνητική στάση της Δημάρχου η οποία συμπαρέσυρε και όλα μέλη της πλειοψηφίας με αποτέλεσμα να μη συσταθεί η διαπαραταξιακή Επιτρπή επίσημα, διότι άτυπα εμείς που γνωρίζουμε το πρόβλημα  θα την συστήσουμε και θα ζητήσουμε την βοήθεια μηχανικών που θέλουν να βοηθήσουν.
Είναι τελείως αψηχολόγητη η ενέργεια της Δημάρχου διότι η συγκεκριμένη διαπαραταξιακή Επιτροπή δεν θα βοηθούσε τον Μάνο Δερτούζο ή οποιοδήποτε άλλον, θα βοηθούσε όπως λέω στην εισήγησή μου τον Δήμο. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος βάσει του νόμου για την σωστή τήρηση της διαδικασίας, ανεξάρτητα που ο Δήμος λόγω φόρτου εργασίας αναθέτει σε ιδιώτη μελετητή. Ο Δήμος θα είναι τελικός υπόλογος σε αυτήν την διαδικασία. Το Δήμο λοιπόν βοηθάμε για την σωστή διαδικασία της οικιστικής πύκνωσης και κατ’ επέκταση τους πολίτες. Θεωρώ λοιπόν μεγάλο λάθος χωρίς να υπάρχει σοβαρή δικαιολογία η απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας παραθέτω το πρακτικό της Συνεδρίασης, όπως το ανέβασε στην Διαύγεια ο Δήμος Σαλαμίνας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 28ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Την 10ην -10- 2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχείο, ύστερα από την αριθμ. 21881/5-10-2016 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Σ/λίου κ. Πολύζου – Καραβασίλη Μαρίας , που δημοσιεύθηκε και γνωστοποιήθηκε την 5 η - 10 - 2016 στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) νόμιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. - ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15.- ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.- ΓΕΡΟΝΤΙΩΤΟΥ-ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 16.-ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3.- ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17.-ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. - ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18.-ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 5.- ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 19.-ΔΕΡΤΟΥΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6.- ΓKΛΙΣΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 20.-ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 7.- ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21.-ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 8.- ΚΟΡΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 22.- ΣΟΦΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 9.- ΠΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 23.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ 10.- ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 24 .-ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 11.- ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12.- ΠΟΛΥΖΟΥ-ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 13.- ΛΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14.- ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1.- ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 6.- ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΟΣ 2.- ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7.- ΜΠΕΓΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 3.- ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 8.- ΜΑΚΡΕΝΟΓΛΟΥ ΑΝΙΚΗΤΟΣ 4.- ΚΑΡΝΕΣΗ ΣΟΦΙΑ 9.- ΜΑΚΡΗ – ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5.- ΑΣΤΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Η Δήμαρχος Σαλαμίνας κ. Ισιδώρα Νάννου-Παπαθανασίου , ενώ είχε προσκληθεί νομίμως και παρίστατο στη Συνεδρίαση. Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων είχαν προσκληθεί στη Συνεδρίαση, με δικαίωμα ψήφου σε ειδικά θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες (αρθρ. 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010.) . Παρίστατο η Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας Αιαντείου κ. Παυλίδη –Μπουταλη Αικατερίνη. Είχαν προσέλθει οι Δ.Σ. κ.κ. Μπακαούκας Στάμος, Μπινιάρη Ειρήνη, Μακρή – Τοπούζογλου Αναστασία και Μακρένογλου Ανίκητος ενώ πριν την συζήτηση του παρακάτω θέματος είχαν αποχωρήσει οι Δ.Σ. κ.κ. Κουτσούκος Σπυρίδωνας, Σοφράς Σπυρίδωνας, Καπετάνιου Λεμονιά και Μακρή – Τοπούζογλου Αναστασία, ενώ ο κ. Παπαθεοχάρης Πέτρος είχε εξέλθει της αιθούσης.. Αριθμός Απόφασης : 170/2016 3 ο Ημερήσιας Διάταξης Θέμα: Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξη και θα βοηθά το έργο του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3889/2010 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 153 Ν. 4389/2016 για την ανάρτηση των δασικών χαρτών και της εγκυκλίου του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος περί οικιστικών πυκνώσεων , κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Δερτούζου Εμμανουήλ.
Συνεχίζεται η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η Πρόεδρος εισηγείται να συζητηθεί το θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την : Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξη και θα βοηθά το έργο του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3889/2010 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 153 Ν. 4389/2016 για την ανάρτηση των δασικών χαρτών και της εγκυκλίου του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος περί οικιστικών πυκνώσεων , κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Δερτούζου Εμμανουήλ. Κατόπιν υποβάλλει την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δερτούζου Εμμ. η οποία έχει ως εξής:
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξη και θα βοηθά το έργο του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3889/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 153 του Ν. 4389/2016 για την ανάρτηση των δασικών χαρτών και της εγκυκλίου του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος περί οικιστικών πυκνώσεων.
Ανάλυση θέματος:
Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4389 «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν.3889/2010» στο πλαίσιο της ανάρτησης των δασικών χαρτών, ο Δήμος πρέπει σε διάστημα 6 μηνών από την ερμηνευτική εγκύκλιο του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος περί Οικιστικής Πύκνωσης,(η ημερομηνία αρχίζει 20 Ιουλίου) να προχωρήσει σε συγκεκριμένη διαδικασία, προσδιορίζοντας με ιώδη περιγράμματα για τις οικιστικές πυκνώσεις, τα οποία διαβιβάζονται στις οικείες Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να εξαιρεθούν από την ανάρτηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει. Η συγκεκριμένη διάταξη είναι ένα πρώτο βήμα επίλυσης του δασικού προβλήματος, αφού σε πρώτη φάση δίνει την δυνατότητα να εξαιρεθούν από τους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες περιοχές, που σήμερα έχουν δημιουργηθεί οικισμοί τα χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζονται στην σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργού. Επειδή θεωρούμε ότι η ενέργεια αυτή είναι πολύ σοβαρή, που θα σημαδέψει το μέλλον των οικιών που φέρονται ότι κτίστηκαν σε φερόμενες δασικές εκτάσεις και κατ επέκταση θα περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών.
                                     ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξη και θα βοηθά το έργο του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4389 και της ερμηνευτικής Εγκυκλίου του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος . Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή θα απαρτίζεται από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς επίσης από εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Ε.Ε.Σ.Σ, και του Πανσαλαμινίου Συλλόγου για την επίλυση του δασικού προβλήματος.
Δημοτικός Σύμβουλος
Μάνος Δερτούζος

Στην συνέχεια η Δήμαρχος αναφερόμενη στο θέμα εισηγείται στο Σώμα την μη συναίνεση στην σύσταση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής , εφόσον έχει ανατεθεί η διαδικασία της σύνταξης και ανάρτησης των δασικών χαρτών σε μελετητή . Ακολουθεί διαλογική συζήτηση που με λεπτομέρεια αναφέρεται στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της Συνεδρίασης και το Δημοτικό Σ/λιο, αφού έλαβε υπόψη του, την ανωτέρω εισήγηση του κ. Δερτούζου , την πρόταση της Δημάρχου ,καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις , ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 16 υπέρ
Την μη σύσταση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής , εφόσον έχει ανατεθεί η διαδικασία της σύνταξης και ανάρτησης των δασικών χαρτών σε μελετητή. Μειοψήφησαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Τσαβαρής Ιωάννης, Καπετανάκης Γρηγόριος , Δερτούζος Εμμανουήλ, Καραγιάννη – Αντωνίου Ευαγγελή, Μπακαούκας Στάμος , Βασιλικής Περικλής οι οποίοι τάχθηκαν με την εισήγηση του κ. Δερτούζου Εμμ. , ενώ ο κ. Μακρένογλου Ανίκητος δήλωσε παρών . Έτσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφθηκε από την Πρόεδρο του Δ.Σ.
Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο Σαλαμίνα 11-10-2016
Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Δ.Σ.
ΠΟΛΥΖΟΥ – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ME TΗΝ  κα ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΛΟΙ ΔΗΜΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ

Βρισκόμαστε  λιγότερο από τρεις μήνες (6 μήνες ήταν η προθεσμία) όπου οι Δήμοι βάσει του Νόμου 4389 είναι υποχρεωμένοι να διαβιβάσουν στην Κτηματολόγιο Α.Ε και αυτοί με την σειρά τους στις Διευθύνσεις Δασών τα περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων, για να εξαιρεθούν από τους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες.
Πλέον στο σημείο που έχουμε φτάσει είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω συνεχώς την πορεία της σοβαρής αυτής υπόθεσης για να είναι ενήμερος ο κόσμος με κάθε λεπτομέρεια.
Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι έγινε ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με την παρουσία Συλλόγων από την Ανατολική Αττική και την Κόρινθο και με την δική μου παρουσία. Στην σύσκεψη αυτή η κα Λυμπεροπούλου Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού στο συγκεκριμένο θέμα , την οποία είχαμε την χαρά να ακούσουμε και να μας μιλήσει αναλυτικά για το θέμα στην αίθουσα Δημήτρη Μπόγρη, απάντησε σε ερωτήσεις των Συλλόγων και έδωσε διευκρινιστικές απαντήσεις για την παρούσα φάση του δασικού προβλήματος που έχει σχέση με τις ενέργειες των Δήμων περί οικιστικής πύκνωσης, αλλά και τις επόμενες κινήσεις. Επισήμανε επίσης ότι οι πολλοί Δήμοι κινούνται με αργούς ρυθμούς στα πλαίσια της γραφειοκρατίας όσον αφορά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την  οικιστική πύκνωση και εάν δεν «τρέξουν» δεν θα προλάβουν τις προθεσμίες και θα μείνουν εκτός περιοχές. Τόνισε επίσης ότι δεν θα δοθεί καμιά παράταση για το συγκεκριμένο θέμα. Στην σύσκεψη παρόν επίσης ήταν και ο κ. Σταματόπουλος Λευτέρης Δασολόγος – μελετητής .
Μετά το πέρας της σύσκεψης, επισκέφθηκα στο γραφείο του τον κ. Σταματόπουλο ο οποίος έχει αναλάβει το θέμα της οικιστικής πύκνωσης για το Δήμο Σαλαμίνας. Ζήτησα από τον κ. Σταματόπουλο προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια να μας δώσει το σύνολο των χαρτών που θα στείλει στην Κτηματολόγιο Α.Ε, για να μπορέσουμε και μεις με σχολαστικότητα να μελετήσουμε τους χάρτες ούτως ώστε καμιά περιοχή και κανένα  σπίτι που βρίσκεται στα πλαίσια της οικιστικής πύκνωσης να μην μείνει έξω από την ευεργετική αυτή διάταξη.  Για τον σκοπό αυτό είχα ζητήσει με θέμα που έφερα στο Δημοτικό Συμβούλιο την 10/10/2016, να εγκρίνει την σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής, αποτελούμενη από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου , αλλά και με την συμμετοχή μηχανικών και της Ομοσπονδίας Ε.Ε.Σ.Σ , όπου θα βοηθούσαμε στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Δυστυχώς η Δήμαρχος εισηγήθηκε αρνητικά για την σύσταση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής ,παρασύροντας φυσικά και τα μέλη της πλειοψηφίας,  ίσως γιατί δεν είχε καταλάβει την αναγκαιότητά της. (ΑΔΑ: ΩΨΞΒΩ1Ε-Ξ3Ν)
Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή θεωρείται απαραίτητη , για να καθίσουν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι να μελετήσουν τους χάρτες και να εντοπίσουν όποιαδήποτε παράλειψη ή λάθος του μελετητή. Είναι εύκολο να καταλάβει ο οιοσδήποτε, ότι ένα μικρό ανθρώπινο λάθος είναι δυνατόν μία περιοχή να βρεθεί εντός των δασικών χαρτών.
Για τον σκοπό αυτό και επειδή τους πρόχειρους αυτούς χάρτες τους οποίους ζήτησα από τον κ. Σταματόπουλο θα τους έχω σύντομα  , θα συσταθεί άτυπα η Διαπαραταξιακή επιτροπή (ζητώντας την βοήθεια μηχανικών αλλά και της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου , της Ομοσπονδίας)  η οποία θα μελετήσει τους χάρτες και θα βοηθά το έργο του μελετητή. Με αυτόν τον τρόπο θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να μη αδικηθεί καμιά ιδιοκτησία και να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους πολίτες.
Κλείνοντας θέλω να επαναλάβω αυτό που ανέφερα σε μία τελευταία ανάρτηση προ ημερών . «…… χρειάζεται σύνεση και σοβαρότητα από όλους, χρειάζεται να σκύψουμε όλοι μαζί ενωμένοι και να βοηθήσουμε σε αυτή την δύσκολη πρώτη φάση όπου χιλιάδες σπίτια στη Σαλαμίνα έχουν την δυνατότητα να βρεθούν εκτός δασικών χαρτών , σύμφωνα με τον νόμο 4389/2016 και την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργού περί οικιστικής πύκνωσης. 

Προς Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
                                                  
                                                                          Σαλαμίνα 27 Ιουλίου 2016


Κυρία Πρόεδρε
Παρακαλώ όπως φέρετε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το κάτωθι  θέμα

Θέμα:
Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξη και θα βοηθά το έργο του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3889/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 153 του Ν. 4389/2016 για την ανάρτηση των δασικών χαρτών και της εγκυκλίου του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος περί οικιστικών πυκνώσεων.

Ανάλυση θέματος:

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4389 «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν.3889/2010» στο πλαίσιο της ανάρτησης των δασικών χαρτών, ο Δήμος πρέπει σε διάστημα 6 μηνών από την ερμηνευτική εγκύκλιο του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος περί Οικιστικής Πύκνωσης,(η ημερομηνία αρχίζει 20 Ιουλίου) να προχωρήσει σε συγκεκριμένη διαδικασία, προσδιορίζοντας με ιώδη περιγράμματα για τις οικιστικές πυκνώσεις, τα οποία διαβιβάζονται στις οικείες Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να εξαιρεθούν από την ανάρτηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει.
Η συγκεκριμένη διάταξη είναι ένα πρώτο βήμα επίλυσης του δασικού προβλήματος, αφού σε πρώτη φάση δίνει την δυνατότητα να εξαιρεθούν από τους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες περιοχές, που σήμερα έχουν δημιουργηθεί οικισμοί τα χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζονται στην σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργού.
Επειδή θεωρούμε ότι η ενέργεια αυτή είναι πολύ σοβαρή, που θα σημαδέψει το μέλλον των οικιών που φέρονται ότι κτίστηκαν σε φερόμενες δασικές εκτάσεις και κατ επέκταση θα περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών ,


ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

                              

Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξη και θα βοηθά το έργο του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4389 και της ερμηνευτικής Εγκυκλίου του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος .
Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή θα απαρτίζεται από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς επίσης από εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Ε.Ε.Σ.Σ, και  του Πανσαλαμινίου Συλλόγου για την επίλυση του δασικού προβλήματος.


Μάνος Δερτούζος
Δημοτικός Σύμβουλος

Δυστυχώς η πιο πάνω πρόταση για την σύσταση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής δεν έγινε δεκτή για λόγους που δεν μπορώ να καταλάβω.Το μόνο που μπορώ να καταλάβω είναι ότι η  Δήμαρχος δεν κατάλαβε την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης Επιτροπής. Παρ όλο αυτά η Επιτροπή θα λειτουργήσει άτυπα για να μπορέσει να βοηθήσει με κάθε τρόπο στην δύσκολη αυτή πρώτη φάση όπου το φασικό πρόβλημα
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ME TΗΝ  κα ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΛΟΙ ΔΗΜΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ

Βρισκόμαστε  λιγότερο από τρεις μήνες (6 μήνες ήταν η προθεσμία) όπου οι Δήμοι βάσει του Νόμου 4389 είναι υποχρεωμένοι να διαβιβάσουν στην Κτηματολόγιο Α.Ε και αυτοί με την σειρά τους στις Διευθύνσεις Δασών τα περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων, για να εξαιρεθούν από τους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες.
Πλέον στο σημείο που έχουμε φτάσει είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω συνεχώς την πορεία της σοβαρής αυτής υπόθεσης για να είναι ενήμερος ο κόσμος με κάθε λεπτομέρεια.
Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι έγινε ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με την παρουσία Συλλόγων από την Ανατολική Αττική και την Κόρινθο και με την δική μου παρουσία. Στην σύσκεψη αυτή η κα Λυμπεροπούλου Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού στο συγκεκριμένο θέμα , την οποία είχαμε την χαρά να ακούσουμε και να μας μιλήσει αναλυτικά για το θέμα στην αίθουσα Δημήτρη Μπόγρη, απάντησε σε ερωτήσεις των Συλλόγων και έδωσε διευκρινιστικές απαντήσεις για την παρούσα φάση του δασικού προβλήματος που έχει σχέση με τις ενέργειες των Δήμων περί οικιστικής πύκνωσης, αλλά και τις επόμενες κινήσεις. Επισήμανε επίσης ότι οι πολλοί Δήμοι κινούνται με αργούς ρυθμούς στα πλαίσια της γραφειοκρατίας όσον αφορά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την  οικιστική πύκνωση και εάν δεν «τρέξουν» δεν θα προλάβουν τις προθεσμίες και θα μείνουν εκτός περιοχές. Τόνισε επίσης ότι δεν θα δοθεί καμιά παράταση για το συγκεκριμένο θέμα. Στην σύσκεψη παρόν επίσης ήταν και ο κ. Σταματόπουλος Λευτέρης Δασολόγος – μελετητής .
Μετά το πέρας της σύσκεψης, επισκέφθηκα στο γραφείο του τον κ. Σταματόπουλο ο οποίος έχει αναλάβει το θέμα της οικιστικής πύκνωσης για το Δήμο Σαλαμίνας. Ζήτησα από τον κ. Σταματόπουλο προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια να μας δώσει το σύνολο των χαρτών που θα στείλει στην Κτηματολόγιο Α.Ε, για να μπορέσουμε και μεις με σχολαστικότητα να μελετήσουμε τους χάρτες ούτως ώστε καμιά περιοχή και κανένα  σπίτι που βρίσκεται στα πλαίσια της οικιστικής πύκνωσης να μην μείνει έξω από την ευεργετική αυτή διάταξη.  Για τον σκοπό αυτό είχα ζητήσει με θέμα που έφερα στο Δημοτικό Συμβούλιο την 10/10/2016, να εγκρίνει την σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής, αποτελούμενη από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου , αλλά και με την συμμετοχή μηχανικών και της Ομοσπονδίας Ε.Ε.Σ.Σ , όπου θα βοηθούσαμε στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Δυστυχώς η Δήμαρχος εισηγήθηκε αρνητικά για την σύσταση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής ,παρασύροντας φυσικά και τα μέλη της πλειοψηφίας,  ίσως γιατί δεν είχε καταλάβει την αναγκαιότητά της. (ΑΔΑ: ΩΨΞΒΩ1Ε-Ξ3Ν)
Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή θεωρείται απαραίτητη , για να καθίσουν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι να μελετήσουν τους χάρτες και να εντοπίσουν όποιαδήποτε παράλειψη ή λάθος του μελετητή. Είναι εύκολο να καταλάβει ο οιοσδήποτε, ότι ένα μικρό ανθρώπινο λάθος είναι δυνατόν μία περιοχή να βρεθεί εντός των δασικών χαρτών.
Για τον σκοπό αυτό και επειδή τους πρόχειρους αυτούς χάρτες τους οποίους ζήτησα από τον κ. Σταματόπουλο θα τους έχω σύντομα  , θα συσταθεί άτυπα η Διαπαραταξιακή επιτροπή (ζητώντας την βοήθεια μηχανικών αλλά και της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου , της Ομοσπονδίας)  η οποία θα μελετήσει του χάρτες και θα βοηθά το έργο του μελετητή. Με αυτόν τον τρόπο θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να μη αδικηθεί καμιά ιδιοκτησία και να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους πολίτες.

Κλείνοντας θέλω να επαναλάβω αυτό που ανέφερα σε μία τελευταία ανάρτηση προ ημερών . «…… χρειάζεται σύνεση και σοβαρότητα από όλους, χρειάζεται να σκύψουμε όλοι μαζί ενωμένοι και να βοηθήσουμε σε αυτή την δύσκολη πρώτη φάση όπου χιλιάδες σπίτια στη Σαλαμίνα έχουν την δυνατότητα να βρεθούν εκτός δασικών χαρτών , σύμφωνα με τον νόμο 4389/2016 και την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργού περί οικιστικής πύκνωσης. 

Mάνος Δερτούζος

21 Οκτ 2016

«ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΑ , ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ.»

Mετά από ένα τριήμερο ταλαιπωρίας που είχα, αφού το πρώτο κρυολόγημα του (χειμώνα;) με επισκέφθηκε με κάθε επισημότητα με τα δώρα του, πυρετός και όλα τα σχετικά, μπορώ με περισσότερη ηρεμία σήμερα που αρχίζω να συνέρχομαι, να επαναλάβω αυτό που κάθε φορά επί 25 χρόνια τονίζω στις ομιλίες μου για το δασικό πρόβλημα.
«ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΑ , ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ.»
Με βάση το πιο πάνω σκεπτικό, χρειάζεται σύνεση και σοβαρότητα από όλους, χρειάζεται να σκύψουμε όλοι μαζί ενωμένοι και να βοηθήσουμε σε αυτή την δύσκολη πρώτη φάση όπου χιλιάδες σπίτια στη Σαλαμίνα έχουν την δυνατότητα να βρεθούν εκτός δασικών χαρτών , σύμφωνα με τον νόμο 4389/2016 και την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργού περί οικιστικής πύκνωσης. 
Τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά σε αυτή την πρώτη φάση και δεν επιτρέπουν πειραματισμούς.

Φωτογραφία του Μάνος Δερτούζος.

30 Ιουλ 2016

MEIΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΘΥΑΙΡΕΤΑ ΜΕ ΝΕΟ ΝΟΜΟ


Την ερχόμενη εβδομάδα φαίνεται πως θα τεθεί σε διαβούλευση στη Βουλή η ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη δόμηση και τα αυθαίρετα, νομοθετώντας αρκετές αλλαγές με κύριο στόχο να μπουν χρήματα στα δημόσια ταμεία. Δήλωση των εξ αδιαιρέτου αυθαίρετων κατοικιών, μικρότερα πρόστιμα με αύξηση των δόσεων με στόχο την οικειοθελή δήλωση αλλά και την αποπληρωμή των οφειλών, δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων είναι μερικές μόνο από τις νέες ρυθμίσεις.
Σύμφωνα με συνεντεύξεις και δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη, η πολύμηνη διαβούλευση κυρίως με τοπικούς φορείς έφερε την προσθήκη των περισσότερων αιτημάτων τους μέσα στο νομοσχέδιο, το οποίο χωρίζεται σε τρεις κυρίως τομείς: ρυθμίσεις για τις διαδικασίες αδειοδότησης ενός νέου ακινήτου, αλλαγές στα ρυμοτομικά και πολεοδομικά σχέδια πόλεων και αλλαγές στους ήδη υπάρχοντες χωροταξικούς και περιβαλλοντικούς νόμους για το τι ισχύει στα αυθαίρετα μέχρι τώρα.
Κόστος δήλωσης
Με κοινωνικό πρόσημο υποστηρίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος ότι θα οριστούν τα αρκετά μειωμένα πρόστιμα αυθαιρέτων οικιών για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως μακροχρόνια άνεργοι, άτομα στα όρια της φτώχειας, πολύτεκνοι, και ταυτόχρονο «τσεκούρωμα» του αναγκαίου παραβόλου δήλωσης του αυθαιρέτου στο πρόγραμμα τακτοποίησης που τώρα ξεκινά στα 500 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τις 2.000 ευρώ.
Την ίδια στιγμή, στο νομοσχέδιο που έρχεται μέσα στον Αύγουστο για ψήφιση θα ορίζεται αύξηση των δόσεων με κύριο στόχο να δοθεί κίνητρο ώστε να δηλωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα αυθαίρετα για να υπάρξει –ίσως για πρώτη φορά- αληθινή καταγραφή και αποτύπωσή τους σε «κενό» χρόνο, μιας και λόγω της κρίσης δεν υπάρχει ανέγερση νέων αυθαιρέτων. Εκτός από τη νέα δήλωση αυθαιρέτων, το υπουργείο προσπαθεί με την αύξηση των δόσεων, από 60 που είναι σήμερα, και τη μείωση των προστίμων να δώσει ώθηση στο «πάγωμα» που φαίνεται να επικρατεί στην αποπληρωμή των οφειλών όσων έχουν ήδη δηλώσει τα αυθαίρετά τους και έχουν μπει στο πρόγραμμα τακτοποίησης.
Μέσα σε αυτούς που θα δικαιούνται μείωση προστίμων είναι και όσοι ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει το αυθαίρετο ακίνητό τους ως το μόνο στην κατοχή τους ακίνητο βάσει της δήλωσης του Ε9, με το υπουργείο να εξετάζει όμως σε αυτή την περίπτωση ένα πλαφόν στα τετραγωνικά μέτρα αυτού του οικήματος, ώστε να μη συμπεριληφθούν μεγαλοϊδιοκτήτες σε αυτή την κατηγορία.
Για τα αυθαίρετα που θα νομιμοποιούνται θα είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος της στατικής επάρκειας, ενώ νομιμοποιήσεις με τον υφιστάμενο νόμο γίνονται έως τις 8 Οκτωβρίου. Για τα αυθαίρετα που θα νομιμοποιούνται θα είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος της στατικής επάρκειας.
Βαριά πρόστιμα
Η προθεσμία θα είναι περιορισμένη και οι δηλώσεις πρέπει να γίνουν μέσα σε δύο χρόνια από την ισχύ του νέου νόμου.
Ετσι, τα μειωμένα πρόστιμα δεν θα ισχύουν για όσους δεν δουν «το δέλεαρ» του νέου νόμου και δεν προσέλθουν στις οικείες δημόσιες υπηρεσίες για δήλωση. Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, τα πρόστιμα εκεί θα είναι βαρύτατα και πολλαπλάσια των ποσών που θα είχαν κληθεί να πληρώσουν αν είχαν δηλώσει το οίκημά τους. Παραμένει όμως σε ισχύ η κόκκινη γραμμή της καταληκτικής ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2011. Κανένα αυθαίρετο που ανεγέρθηκε μετά από αυτή την ημερομηνία και έπειτα δεν μπορεί να ενταχθεί στο νόμο.
Οπως διευκρίνισε ο υπουργός, ο νέος νόμος θα αφορά ευρύτερα τη δόμηση, καθώς στη διάρκεια του διαλόγου του υπουργείου με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τους φορείς, αυτοί εστίασαν στις αιτίες που γεννάνε τα αυθαίρετα και σχετίζονται με το λανθασμένο τρόπο αντιμετώπισης της δόμησης στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον κ. Τσιρώνη, η κυβέρνηση δουλεύει ακόμη για να λυθεί το θέμα των εξ αδιαιρέτου αυθαίρετων ιδιοκτησιών, αλλά και για να εμπλουτιστούν τα κοινωνικά κριτήρια. Κοινωνικά κριτήρια, σημείωσε, υπήρχαν και στον προηγούμενο νόμο, αλλά ήταν τα πάγια, δηλαδή αυτά που αφορούσαν π.χ. ΑμεΑ και πολύτεκνους. Ο νέος νόμος θα «ανοίξει» ώστε να συμπεριλάβει και ανθρώπους που ενώ τυπικά εμφανίζονται να έχουν ακίνητη περιουσία επειδή κληρονόμησαν κάτι, οικονομικά είναι σε δεινή θέση.
«Τα κοινωνικά κριτήρια πρέπει να τα επανεξετάσουμε και να τα εμπλουτίσουμε. Ο νόμος αλλάζει και προσπαθούμε ακριβώς να πετύχουμε να αγκαλιάσουμε τους πολίτες και να έρθουν να δηλώσουν […] Και να διαχωρίσουμε αυτούς που έρχονται οικειοθελώς από αυτόν που δεν έρχεται», σημείωσε και πρόσθεσε -διευκρινίζοντας ότι τα ποσά είναι υποθετικά, αφού δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις- ότι στον καινούργιο νόμο, αυτός που θα έρθει οικειοθελώς να δηλώσει και θα έχει ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ, για παράδειγμα, υποθετικά θα του το μειώσουμε στις 3.000-4.000, ενώ αυτόν που δεν θα έρθει, θα τον πάμε 15.000», σημείωσε χαρακτηριστικά.


26 Ιουλ 2016

ΠΑΝΣΑΛΑΜΙΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟ κα ΡΟΥΛΑ ΝΑΝΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ

Μετά την συγκέντρωση της 10ης Ιουλίου για τις εξελίξεις του δασικού προβλήματος που έγινε στην αίθουσα Δημήτρη Μπόγρη και την αναφορά η οποία έγινε τόσο από μένα αλλά πολύ περισσότερο από την Σύμβουλο του Αναπληρωτού Υπουργού κα Λυμπεροπούλου, ότι ο Δήμος άμεσα πρέπει να κινητοποιηθεί και να ανταποκριθεί στις επιταγές του νόμου, όπου σε διάστημα 6 μηνών να ετοιμάσει συγκεκριμένη εργασία,  υπήρξε προγραμματισμένη συνάντηση με την Δήμαρχο κα Ρούλα Νάννου την Τρίτη 19 Ιουλίου παρουσία του κ. Νίκου Αγαπίου Αντιδημάρχου, του κου Φιλιάγκου Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο και του Αναπληρωτού Διευθυντού Τεχνικών υπηρεσιών κου Άρη Περδικούρη.
Ενημερώσαμε  την κα Δήμαρχο για την αναγκαιότητα άμεσης ενέργειας του Δήμου ως ορίζει ο νόμος. Η κα Δήμαρχος έδωσε εντολή στον κ. Περδικούρη για άμεση ανταπόκριση στο συγκεκριμένο θέμα.

Την 21 Ιουλίου δημοσιεύτηκε η λεπτομερής αναφορά του Υπουργού περί «οικιστικής πύκνωσης» όπου «προσδιορίζονται με ευθύνη των οικείων Ο.Τ.Α., ιώδη περιγράμματα για τις οικιστικές πυκνώσεις, τα οποία διαβιβάζονται στις οικείες Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να εξαιρεθούν από την ανάρτηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Ν.3889/2010.»
Την 22 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή έγινε εκ νέου συνάντηση με την κα Δήμαρχο, όπου αποφασίστηκε η ανάθεση του συγκεκριμένου έργου, σε ιδιώτη μελετητή, ούτως ώστε να ανταποκριθεί άμεσα ο Δήμος  και χωρίς καθυστερήσεις στις οριζόμενες από τον νόμο ημερομηνίες.
Στις 25 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα υπήρξε εκ νέου συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο κ. Νίκο Αγαπίου, όπου το θέμα δρομολογήθηκε.
Ως Πρόεδρος Του Πανσαλαμινίου Συλλόγου για την επίλυση του δασικού προβλήματος, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την Δήμαρχο κα Ρούλα Νάννου για την άμεση ανταπόκριση και λύση του προβλήματος, καθώς επίσης τον Ατιδήμαρχο κ. Νίκο Αγαπίου, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φιλιάγκο Γιάννη και τον κ. Άρη Περδικούρη για την βοήθεια και συμβολή τους στην διευθέτηση του θέματος.
Ο δρόμος για την οριστική λύση του δασικού προβλήματος είναι ακόμη μακρύς. Θεωρώ ότι όλοι μαζί ενωμένοι σε αυτό το θέμα, όπως πρέπει να είμαστε στα μεγάλα προβλήματα του νησιού, μπορούμε να βοηθήσουμε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να σταματήσει η ταλαιπωρία χιλιάδων συμπολιτών μας , οι οποίοι δεν καταπάτησαν , αλλά νόμιμα αγόρασαν ένα οικόπεδο όπως χιλιάδες άλλοι, οι οποίοι τώρα τακτοποιούν το σπίτι τους σύμφωνα με τον νόμο 4178.

Για τον Πανσαλαμίνιο Σύλλογο

Μάνος Δερτούζος


22 Ιουλ 2016

           ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΩΣΗ
ΠΩΣ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. ΙΑ του άρθρου 153 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94). 2. Τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 155 του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 4. Την αριθμ. Υ31/9-10-2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄ 2183). 5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζονται ως κριτήρια προσδιορισμού του περιγράμματος της οικιστικής πύκνωσης, για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. ΙΑ του άρθρου 153 του Ν. 4389/2016
α) ο ελάχιστος αριθμός συγκέντρωσης κτιρίων και β) η μέση αναλογία αριθμού κτιρίων ανηγμένη στην επιφάνεια που περιλαμβάνεται στο ιώδες περίγραμμα.
Ειδικότερα: α) Ελάχιστος αριθμός κτιρίων: πενήντα (50).
β) Για τον προσδιορισμό της επιφάνειας της έκτασης που περιλαμβάνεται εντός του ιώδους περιγράμματος ισχύουν τα ακόλουθα:
αα. Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 50, αναλογεί τουλάχιστον ένα (1) κτίριο ανά 500 τ.μ.
ββ. Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι μεγαλύτερος των 100, αναλογεί τουλάχιστον ένα (1) κτίριο ανά 1.000 τ.μ. γγ. Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι μεγα- λύτερος των 400, αναλογεί τουλάχιστον ένα (1) κτίριο ανά 2.000 τ.μ.
2. Για τον υπολογισμό των ως άνω επιφανειών δεν λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της κάθε ιδιοκτησίας, αλλά μόνο το σύνολο της περιοχής εντός του ιώδους περιγράμματος.
3. Οι κορυφές του ιώδους περιγράμματος πρέπει κατά το δυνατόν να ταυτίζονται με κτίρια.
4. Σε κάθε στάδιο οι αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται να ελέγχουν την ορθή εφαρμογή των κριτηρίων.
5. Βάσει των ανωτέρω προσδιορίζονται, με ευθύνη των οικείων Ο.Τ.Α., ιώδη περιγράμματα για τις οικιστικές πυκνώσεις, τα οποία διαβιβάζονται στις οικείες Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να εξαιρεθούν από την ανάρτηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει.
Κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη της ευρύτερης περιοχής, το περιεχόμενο του δασικού χάρτη εντός των ιωδών περιγραμμάτων παραμένει ορατό και εκτός διαδικασίας ανάρτησης. Τυχόν δασικές εκτάσεις εντός των περιοχών των οικιστικών πυκνώσεων συνεχίζουν να υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός                                       Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ          ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ